blog

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان


.بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و نهمین نمایشگاه بین‌المللی آسانسور و پله برقی، با حضور مسئولین و فعالان این صنایع برگزار شد

.اپلیکیشن فرغون، بازار هوشمند مصالح ساختمانی در این رویداد رونمایی شد و با استقبال گسترده ای از طرف بازدیدکنندگان روبرو گردید


.در ادامه می توانید گزارش تصویری بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان را با بازدید بزرگان این صنعت از غرفه فرغون، مشاهده نمایید

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمانبیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمانبیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمانبیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمانبیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان